SRC1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

Bu belgeyi Uluslar arası yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler alır. Eğitim süresi toplam 32 saattir. 

Src1 belgesini kimler alır?
► Uluslararası ve Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapanlar,
► Personel taşımacılığı yapanlar,
► Öğrenci Servisi çekenler,
► Yolcu taşımak için imal edilmiş bir ticari aracı kullanan sürücülerin Src2 Belgesine sahip olmaları zorunludur.

Src1 belgesini almanın şartları;
► Otobüs kullanacaklar 26 Minibüs kullanacaklarda 19 yaşından gün almaları,
► 66 yaşından büyük olmamaları,
► Kullanacağı araca göre sürücü belgesine sahip olmaları,
► Psikoteknik Raporuna sahip olmaları,
► En önemlisi SRC1 BELGESİNE sahip olmaları gerekmektedir.

Src1 belgesinin kapsamı;
► Src1 Belgesini alanlar Src 2 belgesini de  almış kabul edilir.
► Src1 Belgesini alanlar hem yurtdışı, hem de yurtiçi yolcu taşımacılığı yapabilirler .